จัดฟันบางนา: Veneer เหมาะกับใคร Veneer คืออะไร

จัดฟันบางนา: Veneer เหมาะกับใคร Veneer คืออะไร การทำทันตกรรมวีเนียร์ (veneer) เป็นฟันปลอมรูปแบบหนึ่ง โดยเป็นนำวัสดุครอบฟันครอบเฉพาะบริเวณหน้าฟันของผู้ป่วย ซึ่งต่างจากการครอบฟันซึ่งจะเป็นการครอบไปที่ตัวฟันทั้งฟัน วัสดุเคลือบฟันมีลักษณะบาง สีเหมือนฟัน มีขนาดเข้ากับฟันของผู้ป่วย วัสดุที่ใช้เคลือบถูกออกแบบเพื่อให้ครอบพื้นที่ส่วนหน้าของตัวฟันเพื่อแก้ไขลักษณะของตัวฟัน ได้แก่ เพื่อเปลี่ยนสี รูปร่าง ขนาด และความยาวของของตัวฟัน วีเนียร์ช่วยแก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้นบนตัวฟัน และช่วยเพื่อความมั่นใจในรอยยิ้มกับผู้ป่วยได้ โดยเป็นทางเลือกการรักษาที่ทำให้ฟันกลับมามีลักษณะเป็นธรรมชาติ

ซึ่งมีข้อแตกต่างกันดังนี้

1.) แบบที่ทำจาก composite resin เป็นการใช้วัสดุที่มีสีใกล้เคียงกับสีฟัน ข้อดีของการเลือกแบบ composite resin คือมีราคาถูกกว่าแบบ porcelain มีการนำชั้นเคลือบฟันออกน้อยกว่า และสามารถแก้ไขซ่อมแซมได้ง่ายและรวดเร็วกว่าในกรณีที่เกิดความเสียหายกับวีเนียร์ แต่มีข้อด้อยคือความแข็งแรงและทนทานที่น้อยกว่าวัสดุแบบ porcelain และสีของวัสดุจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาการใช้งาน

2.) แบบที่ทำจาก porcelain มีข้อดีคือมีความเเข็งแรงและทนทานกว่าแบบ composite resin ให้ลักษณะผิวฟันที่เป็นธรรมชาติมากกว่า การเปลี่ยนสีของวัสดุเป็นไปได้ยากกว่า ข้อด้อยของวัสดุแบบ porcelain คือมีราคาที่สูงกว่า และต้องมีการนำชั้นเคลือบฟันออกมากกว่าแบบ composite resin แต่น้อยกว่าการใช้วิธีครอบฟัน

อย่างไรก็ตาม วีเนียร์ไม่สามารถอยู่ได้ถาวรไปตลอดชีวิต จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งานแะความคงทนของวัสดุด้วยเช่นเดียวกัน

Veneer เหมาะกับใคร

การรักษาด้วย veneer นั้น จึงเป็นวิธีที่เหมาะกับผู้ป่วยต่อไปนี้

1. ผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนสีภายในตัวฟันจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่ การรับการรักษารากฟัน ฟันเปลี่ยนสีจากการใช้ยาเตตราไซคลิน (tetracycline) หรือยาชนิดอื่นที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนสีของฟัน การได้รับฟลูออไรด์มากเกิน หรือมีการอุดฟันด้วยเรซินซึ่งมีสีต่างจากสีฟัน และไม่สามารถทำให้กลับมาขาวได้ด้วยการฟอกสีฟัน

2. ผู้ป่วยที่ฟันสึก

3. ผู้ป่วยที่ฟันเล็ก ฟันบิ่น หรือฟันแตกหัก

4. ผู้ป่วยที่มีการจัดเรียงของฟันผิดปกติ ไม่สม่ำเสมอกัน รูปลักษณะของตัวฟันผิดปกติ เช่น ฟันเป็นแอ่งหรือยื่นขึ้นมา

5. ฟันที่มีช่องว่างระหว่างตัวฟัน การทำ veneer สามารถช่วงปิดช่องว่างระหว่างตัวฟันได้

6. ผู้ที่ต้องการทำทันตกรรมความงามเพื่อเพิ่มความมั่นใจ เพื่อมความงามให้กับฟันและรอยยิ้ม

การเตรียมตัวก่อนการทำวีเนียร์

ก่อนการทำหัตถการนั้น ต้องมีการเตรียมสภาพฟันดังนี้

1. ทำการรักษาโรคฟัน ฟันผุ และโรคเหงือกก่อนการติดวีเนียร์

2. ในผู้ป่วยที่กัดฟันในระหว่างนอน การรักษาด้วยวีเนียร์อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากวีเนียร์สามารถแตกหักได้ ควรแจ้งทันตแพทย์หากมีพฤติกรรมนอนกัดฟัน เพื่อให้ทันตแพทย์หาทางแก้ไขที่เหมาะสมที่จะไม่กระทบหรือกระทบต่อวีเนียร์ที่ติดตั้งน้อยที่สุด เช่น การใส่ฟันยางเวลานอน

3. ให้ทำการชี้แจงความต้องการและความคาดหวังหลังจากการทำวีเนียร์ให้กับทันตแพทย์อย่างชัดเจนก่อนเริ่มหัตถการ เพื่อทันตแพทย์จะสามารถให้คำแนะนำและเลือกวิธีที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ป่วย เนื่องจากการทำวีเนียร์นั้นมีการสูญเสียของชั้นเคลือบฟันอย่างถาวร

ขั้นตอนการรักษา

ขั้นตอนการทำวีเนียร์นั้น มีขั้นตอนหลักดังนี้

1. การวินิจฉัยฟันและการวางแผนการรักษา ทันตแพทย์จะทำการตรวจสภาพฟันเพื่อประเมินว่าการทำวีเนียร์นั้นเหมาะสมกับผู้ป่วย หรือผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มข้อจำกัดการทำหรือไม่ หากจำเป็นต้องมีการรักษาสุขภาพฟันก่อน จำเป็นต้องทำก่อนการทำหัตถการ โดยปกติจะตรวจสอบสภาพฟันจากการ X-ray

2. การเตรียมก่อนการติดวีเนียร์ จะมีการกรอชั้นเคลือบฟันที่ผิวหน้าฟันออกประมาณครึ่งมิลลิเมตร ซึ่งเป็นความหนาที่ใกล้เคียงกันกับวีเนียร์ที่จะติด จากนั้นทันตแพทย์จะทำการจำลองฟันเพื่อทำวีเนียร์ให้เข้ากันได้กับฟันของผู้ป่วย ซึ่งจะต้องทิ้งระยะเวลา 2-4 สัปดาห์จนกว่าจะมีการทำวีเนียร์เสร็จ

3. การติกวีเยียร์ ก่อนที่ทันตแพทย์จะทำการติดวีเนียร์ลงบนหน้าฟัน ทันตแพทย์จะลองเทียบวีเนียร์กับฟันจริงเพื่อตรวจสอบสีและความเข้ากันได้ของขนาด เมื่อมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะมีการทำความสะอาด ขัดฟันก่อนมีการใช้ซีเมนต์เพื่อติดวีเนียร์ลงบนฟัน ขั้นสุดท้ายจะเป็นการนำซีเมนต์ส่วนเกินออกและให้ผู้ป่วยทดสอบการกัดหลังจากการติดวีเนียร์

4. แพทย์จะทำการนัดตรวจติดตามหลังการรักษาช่วงสัปดาห์แรก และควรพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน

ระยะเวลาการรักษา

การทำวีเนียร์สามารถทำเสร็จได้ภายวันเดียว โดยอายุการใช้งานของวีเนียร์อยู่ที่ 7-15 ปี หลังจากนั้นจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนวีเนียร์ใหม่
ผลหลังการรักษา

การทำวีเนียร์ ได้รับความนิยมในแง่ของการทำทันตกรรมเพื่อความงาม เนื่องจากวิธีนี้สามารถแก้ไขทั้งลักษณะและสีฟัน ให้ผู้ป่วยกลับมามีความมั่นใจในรอยยิ้มเพิ่มขึ้นได้ ข้อดีของการรักษาด้วยวีเนียร์ ประกอบด้วย

1. การรักษาด้วยสีเยียร์ ทำให้ฟันหลังการรักษา มีลักษณะกลับมาเป็นธรรมชาติ เพิ่มความมั่นใจในรอยยิ้มกับผู้ป่วย

2. เนื้อเยื่อของเหงือกสามารถทนกับวัสดุ porcelain ได้ดี

3. วีเนียร์แบบ porcelain ทนต่อการเปลี่ยนสีของฟันได้ดี

4. การทำวีเนียร์สามารถเลือกสีฟันให้เหมาะสมกับผู้ป่วยได้ สามารถแก้ไขฟันที่สีเข้มให้กลับมาขาวขึ้นได้

5. วีเนียร์เป็นวิธีรักษาสีฟันและลักษณะฟันโดยที่ยังคงสภาพฟันของเดิมไว้ ไม่จำเป็นต้องมีการตกแต่งฟันเพิ่มเติมก่อนการทำหัตถการอย่างการครอบฟัน

แต่การทำวีเนียร์นั้น ก็มีข้อจำกัดในการทำด้วยเช่นเดียวกัน ได้แก่

1. การทำวีเนียร์นั้นจำเป็นต้องมีการกรอชั้นเคลือบฟันออกเพื่อให้หลังจากการติดชิ้นส่วนวีเนียร์ลงบนตัวฟันแล้วมีความเป็นธรรมชาติ ไม่นูนขึ้นจนผิดปกติ ซึ่งการกรอชั้นเคลือบฟันออกมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับว่าเลือกใช้วัสดุในการทำวีเนียร์แบบใด (วัสดุชนิด porcelain จะต้องมีการกรอออกมากว่า)

2. ชั้นเคลือบฟันที่ถูกกรออกไปนั้นจะเป็นการสูญเสียอย่างถาวรฟันไม่สามารถฟื้นฟูชั้นเคลือบให้กลับคืนมาได้อีก ดังนั้นการทำวีเนียร์แต่ละครั้งจึงถือเป็นการทำลายตัวฟันธรรมชาติ จึงไม่ควรรื้อและทำวีเนียร์บ่อยครั้ง ความแข็งแรงและทนทานของตัววีเนียร์จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกวัสดุที่ใช้ทำวีเนียร์

3. เนื่องจากการทำวีเนียร์มีการนำชั้นเคลือบฟันออก จึงอาจทำให้เกิดการเสียวฟันจากการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มได้

4. หลังจากการติดวีเนียร์แล้วจะไม่มีการแก้ไขได้ แม้ว่าสีของวีเนียร์จะไม่ตรงกับสีของฟันจริง ดังนั้นหากต้องการฟอกสีฟันให้ขาวขึ้น ต้องทำก่อนที่จะติดวีเนียร์

5. วีเนียร์สามารถเสียหายได้จากการถูกแรงกด หรือถูกกระทบ จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ฟันกัดของแข็ง เช่น น้ำแข็ง เล็บ หรือปรึกษาทันตแพทย์กรณีที่มีพฤติกรรมนอนกัดฟัน

6. วีเนียร์สามารถเปลี่ยนสีได้ตามระยะเวลาการใช้งานขึ้นกับวัสดุที่ใช้ในการทำ

7. วีเนียร์ไม่ใช่เหมาะสมกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพฟัน เช่น ฟันผุ โรคปริทันต์ ฟันแตก และในผู้ที่มีชั้นเคลือบฟันบาง
ปัญหาที่อาจพบหลังเข้ารับการรักษา

หลังจากการรักษาด้วยวีเนียร์ ผู้ป่วยอาจพบอาการเหล่านี้ได้หลังจากเข้ารับการรักษา หากมีอาการที่รุนแรงขึ้น แนะนำให้ปรึกษากับทันตแพทย์เพื่อแก้ไขและติดตามปัญหาหลังการรักษาเพิ่มเติม

1. วีเนียร์ที่ไม่พอดีกับฟัน อาจทำให้เกิดการเจริญของแบคทีเรีย และนำไปสู่การติดเชื้อในช่องปาก ร่วมกับการบวมและอักเสบของเหงือก

2. อาจพบอาการเสียวฟันหลังจากการทำวีเนียร์ เนื่องจากอาจมีการกรอชั้นเคลือบฟันออกมากเกินไปในช่วงระหว่างการเตรียมทำหัตถการ ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการเสียสฟีน

3. อาจพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเคี้ยวอาหาร การกัด ในช่วงแรกหลังการทำวีเนียร์ หากยังรู้สึกถึงปัญหาเมื่อระยะเวลาผ่านไปนานขึ้น ให้ติดต่อทันตแพทย์เพื่อทำการแก้ไข

ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาทันตแพทย์ต้องคำนึงในการเลือกทำหัตถการวีเนียร์ การการรักษาด้วยวีเนียร์ควรรักษาหลังจากได้รับการประเมินโดนทันตแพทย์ และการให้คำแนะนำกับผู้ป่วยถึงผลที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการทำวรเนียร์เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกการรักษาด้วยวิธีอื่น
ราคา

ค่าใช้จ่ายในการทำวีเนียร์นั้นขึ้นอยู่กับวัสดุที่เลือกใช้ โดยแบบ composite resin จะมีราคาถูกกว่าโดยอยู่ที่ 3,000 – 4,000 บาทต่อซี่ และแบบ porcelain จะมีราคาแพงกว่า โดยอยู่ที่ 10,000 – 15,000 บาทต่อซี่